[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำมา 4 เดือน ได้ผลเป็นอย่างดี โดยยึดหลัก ทำไว้ใช้เองก่อน มีเหล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และจักรยานยนต์ โดยชี้แจงการรับ - ส่งนักเรียน การจอดรถ และมาตร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2560 ชี้แจงนโยบายหน่วยเหนือ และผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กับนักเรียนทุกคน ล้างมือ ก่อนทานอาหาร แปรงฟันหลังทานอาหารกลางวัน ตรวจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
The Young Designer Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการเรียนรู้แบบ "สะเต็มศึกษา" หัวข้อเรื่อง The Young Designer C..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 พร้อมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมแรงร่วมใจของผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสถานที่ ย้ายศาลาที่พัก และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (เวลา 9.00 น.) นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (เวลา 13.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีกา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเสื้อกันฝนและถุงเท้าให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง แจกเสื้อกันฝนให้กับนักเรียน จำนวน 220 ชุด โดยความอนุเคราะห์ของสถานีกาชาดที่ 8 อรัญประเทศ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพนบนอบต่อค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ "Active Learning"
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณากา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเวทคณิตสู่คณะครู และนักเรียน
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมเวทคณิตสู่คณะครู บุคลากร โดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธงลงสู่ตัวนักเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 27 ทุน และมอบใบประกาศ ธรรมศึกษาชั้นต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ท..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]