[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ รวมทั้งคณะผู้บร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2592
เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (ข้อสอบ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โป่งตะเคียนจัดทำบุญ ร.ร.ครบรอบ 71 ปี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โป่งตะเคียนนำนักเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ขึ้น โดยคณะครูได้นำนักเรียนไปสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และร่วม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้ก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์ 61”
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ บ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะครู - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]