[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้ก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์ 61”
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ บ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะครู - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีการจัดกิจรรมการแสดงของนักเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา กิจกรรม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที่
วันที่ 7-9 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที่ 3”..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DlIT)
วันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิกพร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ DLIT ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลโค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561
ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โรงเรียนวัดหัวกรด โรงเรียนวัดสง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดหัวกรด นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และนางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2561
เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งนอกจา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โป่งตะเคียนจัดกิจกรรมวันชาติไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ประสงค์จะดำ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]