[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ประสงค์จะดำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีมอบประกาศนียบัตร
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับ พ.ต.ต.หญิง ทิพา ศร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โป่งตะเคียนจัดโครงการส่งเสริมเด็กกตัญญู ลดพุง ลดโรค
วันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ร่วมกับ อบต.โคกไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กกตัญญูด้วยภูมิปัญญาไทย ลดพุง มุ่งทักษะป้องกันก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดกิจกรรม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายประมวล เหลาแก้ว ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ให้การต้อนรับ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะที่มาตรวจเยี่ยม เด็กหญิงม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมคณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยคุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนฯ โดยมีนายปราโม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมแสดงพลังจงรักภักดี
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]