[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การซักการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการซักการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา เพื..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คุณครูศิวะพร ยศประสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2652
เมื่อพฤหัสบดีที 29 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู-นักเรียน คุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ได้รับเกียรติให้เป็น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การนิเทศและติดตามผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางสาวอาภาพร เดชสุภา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนสุจริต คณะครู – ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ หัวหน้ากิจกรรม คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ รวมทั้งคณะผู้บร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2592
เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (ข้อสอบ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]