[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนฯ โดยมีนายปราโม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมแสดงพลังจงรักภักดี
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหิน แห่เทียนพรรษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และรำลึกถึงวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหอย มีการแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน ปีการศึกษา๒๕๖๑
นายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน เนื..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม
คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้บริหารและคณะครูมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับนายวิรัตน์ อรัญญ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน พร้อมด..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]