วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


               
          วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันลงนามฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 473 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน
จำนวนผู้ชม 285083 ครั้ง Your IP Address is 54.156.65.91
www.prachin1.go.th
          วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๗.๐๐ น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว งานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยพ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร ๙๕ ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่้วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ทาง http://www.prachin1.go.th

คลิกที่นี่ ...1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯคลิกที่นี่ ...2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ จำนวน 2 ฉบับคลิกที่นี่ ...3. แผนผังโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๗.๐๐ น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว งานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยพ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร ๙๕ ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่้วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ทาง http://www.prachin1.go.th

คลิกที่นี่ ...1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯคลิกที่นี่ ...2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ จำนวน 2 ฉบับคลิกที่นี่ ...3. แผนผังโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
วันที่ 27 กรกกาคม 2560 สำนักงานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี แบบบูรณาการ โดยมีข้าราชการ 4 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และสำนักพระพุทธศาสนา จำนวน 19 หน่วยงาน 401 คน โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม และนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครูในสังกัด โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี …… ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน ได้ร่วมประชุมทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
วันที่ 27 กรกกาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จัดประชุมกำหนด รูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาปี 2560 จำนวน 4 สาระวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ PLC สามารถวางแผนการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการพัฒนาวิชาชีพครู กับการพัฒนาผู้เรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา รวม 150 คน


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสิริมา อาศัยผล และนางอภิวัน ประสังสิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ. พีรยา ปานทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ด.ช.พีรพัฒน์ ปานทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหว้าเอน จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหว้าเอน หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน (ด.ญ. พีรยา ปานทอง) ณ บ้านเลขที่ 114 บ้านหว้าเอน ม.8 ต.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีตาและยายของนักเรียน และนายแผน ผาสุข คุณครูโรงเรียนบ้านหว้าเอน ให้การต้อนรับคณะ


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามคำขวัญ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด" อาทิ อ่านสาร มอบเกียรติบัตร เดินรณรงค์ คุณหมอ รพสต.ดงขี้เหล็ก อบรมให้ความรู้ และกีฬาต้านยาเสพติดครับ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศเกษียณอายุราชการ จำนวน 96 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิชัย โกซิน ข้าราชการบำนาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และสิทธิอันฟึงมีหลักเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้เกษียณ จัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ได้เรียบร้อย ถูกต้อง และรับเงินบำนาญได้อย่างรวดเร็ว


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก พร้อมด้วยคุณครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 (เวลา 09.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 โรงเรียน ประกอบด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/48 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า