.
 
ฝึกประสบการณ์เรียนรู้สภาพจริงในเขตฯ
ณ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ฝึกประสบการณ์เรียนรู้สภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมี นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์เรียนรู้สภาพจริง (รายชื่อผู้ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
1. นายวิสูตร เจริญวงษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2. นายพิเชฐร์ วันทอง สพป.ชัยนาท
3. นายอนุกูล ทองนุ้ย สพป.สกลนคร เขต 3
4. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.อำนาจเจริญ
5. นายสง่า จันทร์วิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2
6. นายกิตติพงค์ โด่งพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7
7. นายสุภาพ วงษามาตย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
8. นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
9. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
10. นางสาวมนิตา อดิศัยสกุล สพป.ตาก เขต 2

อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..