.
 
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 (เวลา 9.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายปรีชา มีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 2. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 3. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม และ 4. โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โดยมีคุณครูของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 (เวลา 6.30น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้ผดุงเกียรติ สมมิตร ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนางสุทธญาณ์ สุวรรณะบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..