.
 
ร่วมดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กับ กรมสุขภาพจิต
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ณ โรงแรมแคนทารี 304 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาสติปัญญา และอารมณ์ของเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งเสริมป้องกันดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นในชุมชน เกิดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัยรุ่นตามบริบทของพื้นที่ โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ มีครูเข้าร่วม จำนวน 60 ท่าน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..