.
 
ประชุมCLUSTER
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 3 (ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ว ) ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองต่อนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล งานบริหารทั่วไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..