.
 
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้แทนนักทรัพยากรบุคคล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ไปขยายผลให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..