.
 
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
ก้าวเข้าสู่ครูมืออาชีพ
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมครูบรรจุใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่เป็นครูมืออาชีพ ตามคุณลักษณะครูในทศวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..