.
 
ประชุมติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม 22 คน เพื่อติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดฯ ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวภาคตะวันออก ทาง http://www1.obec.go.th

คลิกที่นี่ ...http://www1.obec.go.th


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..