.
 
ประชุมกลั่นกรองตามแผนปฏิบัติบัติการ ปี63
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..