สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ระบบติดตามกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ปี 2562
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน
ปี 2562
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม
ปี 2563
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี ประจำเดือน มกราคม
ปี 2563
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปี 2563
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี ประจำเดือน มีนาคม
ปี 2563
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี ประจำเดือน เมษายน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย 8 May, 2020 7:22
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211362 ,037-212281 ,sptpj.pr@gmail.com