สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
  >
ปราจีนบุรี ขณะนี้มีผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
ปราจีนบุรี มีผู้เยี่ยมชม : 712758 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

นนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ระบบรับส่งหนังสือ

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ./รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ./ถ่ายทอดสด/วีดีโอออนดีมานด์ 120k

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือวิธีใช้งาน และ การปรับตั้งค่าสัญญาณดาวเทียม
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จังหวัดขอความร่วมมือการแต่งกายhttp://www.dlit.ac.th/

ข่าวโรงเรียนเครือข่ายการสื่อสารองค์กร [ e-networks ปี 2554-56 ]ประวัติ

นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประวัติ

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิสัยทัศน์ 2558

วิสัยทัศน์ 2558

Task 2557

วิสัยทัศน์ 2558

วันประกาศเจตนารมย์

งบทดลอง 2561

แผนผังประชุมปรับกระบวนทัศน์ครู

สายครูผู้สอน

แบบสอบถาม

วารสารออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กร

การบริหารจัดการในองค์กร

องค์คณะบุคคล
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระบบเงินเดือนข้าราชการ  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ขัอมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
ระบบการจัดการความรู้ โดย กลุ่มนโยบบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กรของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดย กลุ่มอำนวยการ
คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2558
ระบบการติดตามเงินโอน
แบบรายงาน/ตัวอย่างระบบควบคุมภายใน
การจัดการความรู้
- สถานศึกษาทุกสังกัด
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- เขตคุณภาพ / เขตคุณภาพพิเศษ
 
- รุ่นที่ 1
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
- รุ่นที่ 2
โ โรงเรียนบ้านประพาส
-การแสดงอิฐเก่าเล่าตำนาน
- การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓
2.โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
3.โรงเรียนวัดอินทาราม
4. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
5. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
1.
เผยแพร่นวัตกรรม e-Innovations

ประกาศข่าวทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวแวดวงการศึกษา

Copyright 2010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 All Rights Reserved.
ที่อยู่ อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
บรรณาธิการ : นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผอ.กลุ่มlอำนวยการ, ฝ่ายข่าว : นางกองแก้ว บุญเพ็ง,นางศรันญา บัวแพ ฝ่ายกราฟฟิก : นายธนู บุญเพ็ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
โทร : 037-211362 , 037-214440 , email: kaewboonpeng@gmail.com

แก้ไขครั้งสุดท้าย 6 September, 2018 11:51