ลำดับ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
ประกาศสรรหาบุคคล ประเภททั่วไปที่ว่าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
เรื่อง ประกาศสรรหาบคุคลโดยวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งแหน่งการย้าย โอน ที่ สธ 04090 / 2459 วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรกรดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร